درباره ی کافه کندو

کندو یه جاییه که میتونین چند ساعتیو بدون دغدغه های روزانتون به همراه دوستاتون صرف بازی کنید و لحظات شادی داشته باشین و در کنارش از یه نوشیدنی یا یک خوراکی خوشمزه لذت ببرید و اگر از بازی خوشتون اومد همینجا میتونین تهیه کنید یا کمک میکنیم تهیه کنید.خلاصه که کندو جایی برای غم و ناراحتی و دغدغه نیست پس یادتون نره حساب بخندینو فریاد بزنینو خوش بگذرونین ...